|

انجمن وردپرسدسته بندی: افزونه های وردپرسافزونه ای که بتواند محاسباتی را بر پایه بانک اطلاعاتی ارائه شده انجام دهد.
سید جمال قایم مقامی پرسیده شده 1 سال قبل
سلام من تازه وارد بحث وردپرس شده ام در سایتم می خواهم بخشی را داشته باشم که بتواندمثلا نام ماده غذایی را که نوشتم در جدول بانک اطلاعاتی ارابه شده پیدا کرده و و مقادیر را بر پایه مقدار مشخص شده محاسبه نموده ارایه دهد. واضحتر بگویم بانک اطلاعاتی مواد غذایی با ۲۰۰۰ سطر و هفتاد ستون دارم که مقادیر مواد مغذی هر ماده غذایی به ازای صد گرم نوشته شده حال من در خواهم اگر کسی نام ماده غذایی  و مقدار را در فرمم وارد کرد برنامه از جدول اول -ن ماده را پیدا کرده و بر اساس مقدار داده شده مواد مغذی را حساب کرده و نمایش دهد
1 پاسخ
سجاد احسان فر پاسخ داده شده1 سال قبل
در سوال قبلی به شما پاسخ دادم
خوش آمدید دوست دارید خبرهای دست اول و رویدادهای وردپرسی رو به شما اطلاع دهیم؟ خیر بله