|

نیما پرسیده شده 2 ماه قبل
با سلام میخواهم قسمت زیر در صفحه نوشته ها حذف کنم. ویرایش پوسته باید کجا برم و چه متنی را حذف کنم؟ https://s8.uupload.ir/files/capturگگگگe_d32e.jpg