|

انجمن وردپرسدسته بندی: قالب وردپرسدادن استایل به منو در وردپرس
مهدی پرسیده شده 11 ماه قبل
سلام، وقتتون بخیر یک منو دارم کع کد Html این هست: <nav class=\"header__nav\">
<ul class=\"align-items-center d-flex\">
<li class=\"nav-item dropdown mx-2\">
<a class=\"nav-link dropdown-toggle\" data-bs-toggle=\"dropdown\" href=\"#\" role=\"button\" aria-expanded=\"false\">Home</a>
<ul class=\"dropdown-menu\">
<li><a class=\"dropdown-item\" href=\"#\">Home 1</a></li>
<li><a class=\"dropdown-item\" href=\"#\">Home 2</a></li>
</ul>
</li>
<li class=\"mx-2\"><a href=\"#\">About</a></li>
</ul> کد php منو این هست:
if (has_nav_menu(\'header_menu\')) { wp_nav_menu( array( \'theme_location\' => \'header_menu\', \'items_wrap\' => \'%3$s\', \'fallback_cb\' => false, \'container\' => false, ) ); }
چطوری میتونم استایل دهی کنم که dropdown هم به درستی کار کنه؟
با تشکر
خوش آمدید دوست دارید خبرهای دست اول و رویدادهای وردپرسی رو به شما اطلاع دهیم؟ خیر بله