انجمن وردپرسدسته بندی: قالب وردپرساستفاده از feed در سایت دیگر
hamta-college پرسیده شده 1 سال قبل
سلام وقت بخیر. من با استفاده از افزونه  Featured Images in RSS & Mailchimp Email و کد زیر تصاویر را در فید سایت 1 فعال کرده ام. چگونه می‌توانم در سایت 2 تصاویر را فراخوانی کنم؟ add_filter('the_content_feed', 'rss_post_thumbnail');
function rss_post_thumbnail($content) {
global $post;
if( has_post_thumbnail($post->ID) )
$content = '<p>' . get_the_post_thumbnail($post->ID, 'thumbnail') . '</p>' . $content;
return $content;
}   در سایت 2 با استفاده از کد زیر تمام اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده‌ام، فقط به تصاویر دستری ندارم. لطفاً راهنمایی کنید. add_shortcode( 'amin_sc', 'amin_sc_func' );
function amin_sc_func( $atts ) {
$rss = new DOMDocument();
$rss->load('https://hamta-college.ir/blog/feed');
$feed = array();
foreach ($rss->getElementsByTagName('item') as $node) {
$item = array (
'title' => $node->getElementsByTagName('title')->item(0)->nodeValue,
'desc' => $node->getElementsByTagName('description')->item(0)->nodeValue,
'link' => $node->getElementsByTagName('link')->item(0)->nodeValue,
'date' => $node->getElementsByTagName('pubDate')->item(0)->nodeValue,
'Thumbnail' => $node->getElementsByTagName('Thumbnail')->item(0)->nodeValue,
);
array_push($feed, $item);
}
$limit = 5;
for($x=0;$x<$limit;$x++) {
$title = str_replace(' & ', ' &amp; ', $feed[$x]['title']);
$link = $feed[$x]['link'];
$description = $feed[$x]['desc'];
$date = date('l F d, Y', strtotime($feed[$x]['date']));
echo '<p><strong><a href="'.$link.'" title="'.$title.'">'.$title.'</a></strong><br />';
echo '<small><em>Posted on '.$date.'</em></small></p>';
echo '<p>'.$description.'</p>';
}
}
برچسب سؤالات:
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

محصول جدید
افزونه پیشرو لاگین

افزونه ورود و عضویت، بهترین جایگزین افزونه دیجیتس
این افزونه توسط تیم توسعه پشتیبان وردپرس تولید شده است.
بستن
نمایش مجدد
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
پاسخگوی آنلاین پشتیبان وردپرس
سید داود موسوی

سلام، موسوی هستم.

به شما کمک میکنم که متناسب با نیاز خود خدمات یا دوره آموزشی مناسب را انتخاب کنید.

از صحبت با شما خوشحال خواهم شد.

۰۲۱-۹۱۰۱۴۵۱۲ ارتباط در اسکایپ