|

انجمن وردپرسدسته بندی: قالب وردپرسادامه سوال “یک ارور رو مخ و زیاد در فایل error log “
آریومهر پرسیده شده 6 ماه قبل
وقت همگی بخیر من بعد از رفررش یکی از صفحات به این ارور برمیخورم
PHP Warning: strip_tags() expects parameter 1 to be string, array given in /home/igtco/farghar.com/wp-includes/formatting.php on line 5386

به formatting.php on line 5386 هم در پوشه wp-includes سر زدم و این خطوط رو دیدم
/**  * Properly strips all HTML tags including script and style  *  * This differs from strip_tags() because it removes the contents of  * the `<script>` and `<style>` tags. E.g. `strip_tags( '<script>something</script>' )`  * will return 'something'. wp_strip_all_tags will return ''  *  * @since 2.9.0  *  * @param string $string        String containing HTML tags  * @param bool   $remove_breaks Optional. Whether to remove left over line breaks and white space chars  * @return string The processed string.  */ function wp_strip_all_tags( $string, $remove_breaks = false ) { $string = preg_replace( '@<(script|style)[^>]*?>.*?</\\1>@si', '', $string ); $string = strip_tags( $string );   if ( $remove_breaks ) { $string = preg_replace( '/[\r\n\t ]+/', ' ', $string ); }   return trim( $string ); }


1 پاسخ
پشتیبان انجمن عضو سایت پاسخ داده شده6 ماه قبل
سلام وقتتون بخیر

خطای Warning به دلیل خطای کدنویسی ایجاد میشود و باعث از کار افتادن سایت نمیشود. درصورتی که در کار کرد افزونه ها و قالب مشکلی ایجاد نشده است میتوانید این خطا را نادیده بگیرید.

با احترام