انجمن وردپرس فقط سوال و جواب‌هایی با این ویژ‌‌گی‌ها را منتشر می‌کند:
  1. سوال تکراری نباشد.
  2. ماهیت سوال‌، مسئله‌‌ای کاربردی را مطرح کند که راه‌حل‌هایش‌، همه‌ی اعضای این انجمن را رشد می‌دهد.
  3. پاسخ‌های ارائه شده‌، مرتبط با موضوع سوال باشد.
  4. سوالات نیاز است کاملاً واضح و با ذکر جزئیات باشد، در غیر اینصورت پاسخی دریافت نمی کنید.
سوال جدید دارم
انجمن وردپرسموضوع: خروج از حساب کاربری بعد از مدت مشخص
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
خروج از حساب کاربری بعد از مدت مشخص
پاسخ داده شدهکریم سلیمانی پاسخ 1 سال قبل • 
237 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای