سلام دوست من برای ثبت نام در وبینار معارفه دوره نیاز است که فرم زیر را با دقت پر کنید و بعد از مرحله ثبت نام و پرداخت لینک ورود به وبینار برای شما نمایش داده می شود. لطفاً لینک را در جایی یادداشت و نگهداری کنید و در زمان تعیین شده وارد لینک بشوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .