جشنواره کاوش توسط مجموعه پشتیبان وردپرس به منظور بررسی فنی وب سایتها و گزارش به صاحبین آنها برگزار شده و نتیجه این جشنواره آگاه سازی صاحب سایت نسبت به وب سایت خود است.

برای شرکت در این جشنواره فرم زیر را پر کنید تا کارشناسان ما سایت شما را بررسی کرده و گزارش آن را برای شما در روزهای آینده ارسال نمایند.

 
 
علامت اخطار

لطفاً اعداد را به انگلیسی وارد کنید و حتماً در بخش تلفن همراه، شماره ای وارد کنید که واتساپ داشته باشد زیرا گزارش وب سایت شما به واتساپ شما ارسال خواهد شد.

ظرفیت باقیمانده این جشنواره فقط 0 سایت دیگر

ظرفیت پذیرش سایت در این کمپین به پایان رسید. منتظر جشنواره کاوش بعدی باشید.