انجمن وردپرس فقط سوال و جواب‌هایی با این ویژ‌‌گی‌ها را منتشر می‌کند:
  1. سوال تکراری نباشد.
  2. ماهیت سوال‌، مسئله‌‌ای کاربردی را مطرح کند که راه‌حل‌هایش‌، همه‌ی اعضای این انجمن را رشد می‌دهد.
  3. پاسخ‌های ارائه شده‌، مرتبط با موضوع سوال باشد.
  4. سوالات نیاز است کاملاً واضح و با ذکر جزئیات باشد، در غیر اینصورت پاسخی دریافت نمی کنید.
سوال جدید دارم
انجمن وردپرسموضوع: کاهش حجم دیتا بیس
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
افزونه سبک کننده دیتا بیس
پاسخ داده شدهادریس شاهی جان پاسخ 2 سال قبل • 
238 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای