انجمن وردپرس فقط سوال و جواب‌هایی با این ویژ‌‌گی‌ها را منتشر می‌کند:
  1. سوال تکراری نباشد.
  2. ماهیت سوال‌، مسئله‌‌ای کاربردی را مطرح کند که راه‌حل‌هایش‌، همه‌ی اعضای این انجمن را رشد می‌دهد.
  3. پاسخ‌های ارائه شده‌، مرتبط با موضوع سوال باشد.
  4. سوالات نیاز است کاملاً واضح و با ذکر جزئیات باشد، در غیر اینصورت پاسخی دریافت نمی کنید.
سوال جدید دارم
انجمن وردپرسموضوع: غیر فعال شدن ستون کناری
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
غیر فعال بودن ستون کناری
پاسخ داده شدهسجاد احسان فر پاسخ 2 سال قبل • 
262 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای