انجمن وردپرس فقط سوال و جواب‌هایی با این ویژ‌‌گی‌ها را منتشر می‌کند:
  1. سوال تکراری نباشد.
  2. ماهیت سوال‌، مسئله‌‌ای کاربردی را مطرح کند که راه‌حل‌هایش‌، همه‌ی اعضای این انجمن را رشد می‌دهد.
  3. پاسخ‌های ارائه شده‌، مرتبط با موضوع سوال باشد.
  4. سوالات نیاز است کاملاً واضح و با ذکر جزئیات باشد، در غیر اینصورت پاسخی دریافت نمی کنید.
سوال جدید دارم
انجمن وردپرسموضوع: عدم ارسال لینک محصول و فاکتور برای کاربر
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
عدم ارسال لینک محصول و فاکتور برای کاربر
پاسخ داده شدهکریم سلیمانی پاسخ 1 سال قبل • 
255 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای