انجمن وردپرس فقط سوال و جواب‌هایی با این ویژ‌‌گی‌ها را منتشر می‌کند:
  1. سوال تکراری نباشد.
  2. ماهیت سوال‌، مسئله‌‌ای کاربردی را مطرح کند که راه‌حل‌هایش‌، همه‌ی اعضای این انجمن را رشد می‌دهد.
  3. پاسخ‌های ارائه شده‌، مرتبط با موضوع سوال باشد.
  4. سوالات نیاز است کاملاً واضح و با ذکر جزئیات باشد، در غیر اینصورت پاسخی دریافت نمی کنید.
سوال جدید دارم
انجمن وردپرسموضوع: خطا بعد از آپدیت وردپرس
فیلتر:همه بازحل شده بسته شده بدون پاسخ
مشکل در بالا آمدن سایت و پیشخوان بعد از آپدیت
پاسخ داده شدهسپیده جم پاسخ 6 ماه قبل • 
123 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای